Sản phẩm

Pepe Romero - Flamenco
  • Pepe Romero - Flamenco

  • Loại đĩa : New 100%
  • Giá : Tạm Hết
  • Hotline : 0903 33 00 55
Đĩa than flamenco rất độc do danh cầm Pepe Romero trình bày 
Bản 180g vinyl - 02 LP - Made in Germany