Đĩa than Bolero 6 - Tuý Ca
Tổng đơn: 1.200.000 vnđ