Đĩa than Duy Khánh - đập vỡ cây đàn
Tổng đơn: 1.200.000 vnđ