Đĩa than Như Quỳnh - duyên kiếp
Tổng đơn: 1.200.000 vnđ