Jun Fukamachi at Steinway

Jun Fukamachi at Steinway
  • Jun Fukamachi at Steinway

  • Loại đĩa : CD mới 100%
  • Giá : 1.500.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

CD độc tấu piano rất hay của danh cầm Jun Fukamachi 

Bản cao cấp do hãng FIM lừng danh thực hiện