The Four Seasons - Salvatore Accardo

The Four Seasons - Salvatore Accardo
  • The Four Seasons - Salvatore Accardo

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 2.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

LP cổ điển 4 mùa do danh cầm Salvatore Accardo trình bày (made in Japan)

Bản 180 gram Vinyl - 45 vòng - 02 LP set