the three blind mice 45 box

the three blind mice 45 box
  • the three blind mice 45 box

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 5.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Bộ đĩa than 3 con chuột mù lừng danh do hãng Impex Records thực hiện
Gồm có 3 album kinh điển Misty & Blow Up & Midnight Sugar
Bản 45 vòng - 06 đĩa 180g - made in USA