Chasing the Dragon II - audiophile recordings

Chasing the Dragon II - audiophile recordings
  • Chasing the Dragon II - audiophile recordings

  • Loại đĩa : Mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Đĩa than tổng hợp rất tuyệt , bao gồm 11 bài chọn lọc 
Đĩa được thu âm rất cẩn thận với những thiết bị cao cấp , âm thanh tuyệt hảo
 
Selections:
Side A:
1. Swing Band - Syd Lawrence Orchestra
2. Drum Solo Improvisation - Tim Hortons, drum kit
3. Piano - Sonata No. XV by Mozart
4. Church Organ - Bach - Toccata And Fugue In D 
5. Interpreti Veneziani - Vivaldi Cello Concerto RV 419
Side B:
1. Interpreti Veneziani - Corelli Concerto Grosso Op. 6 No. 4
2. Lute - Anonymous Piece
3. Theorbo - Chaconne by Robert De Visee
4. Choir - Darbourne Ensemble
5. Voice - Microphone Comparison
6. Capriccio Espagnol - National Symphony Orchestra