Patricia Barber - Cafe Blue 1STEP

Patricia Barber - Cafe Blue 1STEP
  • Patricia Barber - Cafe Blue 1STEP

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : Đặt Hàng
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Bộ 02 đĩa than kinh điển của Patricia Barber , được thực hiện với công nghệ 1STEP cho ra chất âm vượt trội

Bản 180g Vinyl - 45 vòng - 02 đĩa - made in USA