Adele 30 - LP

Adele 30 - LP
  • Adele 30 - LP

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Đĩa than mới nhất của danh ca Adele 

Bản 180g Vinyl - 02 đĩa - 33 vòng