Rachmaninoff: All-Night Vigil, Op. 37 (LP)

Rachmaninoff: All-Night Vigil, Op. 37 (LP)
  • Rachmaninoff: All-Night Vigil, Op. 37 (LP)

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.600.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Bộ 02 đĩa than cổ điển do hãng Reference Recordings thực hiện 

Bản 180g Vinyl - 02 đĩa - 45 vòng - MADE IN USA