Good Vibes - Jazz At The Pawnshop 3

Good Vibes - Jazz At The Pawnshop 3
  • Good Vibes - Jazz At The Pawnshop 3

  • Loại đĩa :
  • Giá : 450.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

CD chọn lọc 6 bài tuyệt hảo do nghệ sĩ Arne Domnérus nổi tiếng cùng với Lars Erstrand trình bày.

Đĩa thuộc hãng Proprius - PRCD 9058, phát hàng vào năm 1992

MADE IN SWEDEN