Left Alone Revisited - Archie Shepp & Mal Waldron

Left Alone Revisited - Archie Shepp & Mal Waldron
  • Left Alone Revisited - Archie Shepp & Mal Waldron

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.800.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

LP bao gồm 10 bài tuyệt hảo của Archie Shepp và Mal Waldron

180G Vinyl (của hãng Pure Pleasure), Limited Editon, MADE IN THE UK