Left Alone Revisited - Archie Shepp & Mal Waldron

Left Alone Revisited - Archie Shepp & Mal Waldron
  • Left Alone Revisited - Archie Shepp & Mal Waldron

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.800.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

LP bao gồm 10 bài tuyệt hảo của Archie Shepp và Mal Waldron

180G Vinyl (của hãng Pure Pleasure), phiên bản limited editon, MADE IN THE UK