Heart Blood Ballads - United Blues Experience

Heart Blood Ballads - United Blues Experience
  • Heart Blood Ballads - United Blues Experience

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Đĩa than bao gồm 12 ca khúc do ban nhạc United Blues Experience: Beata Kossowska (vocals, harmonica); Wolfgang Bernreuther (vocals, electric và acoustic guitar); Rudi Bayer (double bass, electric ESH bass) trình bày.
Bản 180g Vinyl, 33 vòng, do hãng đĩa Clearaudio phát hành.

 

TRACKLIST:

 

SIDE A
01. I Wanna Boogie (3:07)
02. Blinded By The Night (3:40)
03. Everybody's Dancing (3:06)
04. It's Too Late To Say Goodbye (3:30)
05. I'm Happy (5:09)
06. Givin' Me My Roots (2:43)


SIDE B
07. Beata's Blues (5:15)
08. It Took Me Years (2:41)
09. Anna's Song (2:00)
10. Let Me Be (2:05)
11. Stanger In My Own World (5:25)
12. Sarina (4:12)