TAS 2006 - LP

TAS 2006 - LP
  • TAS 2006 - LP

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Đĩa than tổng hợp rất nổi tiếng (mỗi năm chỉ phát hành 1 lần)
Bản 180g Vinyl , 33 vòng , made in Germany