SUMMERTIME (Blu-spec)

SUMMERTIME (Blu-spec)
  • SUMMERTIME (Blu-spec)

  • Loại đĩa : New Blu-spec CD
  • Giá : 850.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
CD tam tấu rất tuyệt của danh cầm Tsuyoshi Yamamoto 
Bản cao cấp Blu-spec CD , made in Japan