JANIS IAN - breaking silence

JANIS IAN - breaking silence
  • JANIS IAN - breaking silence

  • Loại đĩa : New Tapes
  • Giá : Call
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Bộ 02 cuốn : Ultra Tape reel-to-reel - 15 ips, ¼-inch 2-track 
Độc dược dành cho những ai yêu thích băng cối , do hãng Analogue Productions thực hiện