Ingram Washington what a difference a day make

Ingram Washington what a difference a day make
  • Ingram Washington what a difference a day make

  • Loại đĩa : New Tapes
  • Giá : Liên hệ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Băng cối rất hay của danh ca Ingram Washington do hãng STS Hà Lan thực hiện
Hàng chính hãng - Reel vàng rất đẹp , đính kèm 1 giấy chứng nhận có mộc và chữ ký của hãng STS   
Reel to Reel - Tốc độ 15 ips , ¼-inch , 2-track