Minoru Nojima Nojima Plays Ravel

Minoru Nojima Nojima Plays Ravel
  • Minoru Nojima Nojima Plays Ravel

  • Loại đĩa : New 100%
  • Giá : 650.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

CD độc tấu piano nhạc Ravel của danh cầm Nojima , hãng Reference Recordings thực hiện