Faust ballet music & Carmen Suite

Faust ballet music & Carmen Suite
  • Faust ballet music & Carmen Suite

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Đĩa than nhạc cổ điển rất hay do hãng Analogue Productions thực hiện 
Bản 200g Vinyl - 33 vòng - made in USA