Faust ballet music & Carmen Suite

Faust ballet music & Carmen Suite
  • Faust ballet music & Carmen Suite

  • Loại đĩa : New 100%
  • Giá : 750.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
CD nhạc cổ điển rất hay do hãng Analogue Productions thực hiện 
Bản cao cấp SACD Hybrid (hát được trên tất cả các đầu CD)