Audiophile Analog Collection vol.1

Audiophile Analog Collection vol.1
  • Audiophile Analog Collection vol.1

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Đĩa than tổng hợp được thu âm rất cẩn thận với những thiết bị cao cấp 

Bản 180g Vinyl , dập bởi Quality Record Pressings ( Analogue Productions) 
 
Side 1
1. Pink Panther – Henry Mancini, Jazz Ensemble
2. The Story of Sonny Boy Williamson - Sonny Boy Williamson
3. Greek Tycoon Bouzouki Music – Improvisation
4. Leaving – Ritchie Beirach, Fred Alarie Trio
 
Side 2
1. Musicus Percussion Ensemble – Improvisation
2. Musicus Harp Solo – Improvisation
3. Katjar Percussion Ensemble – Improvisation
4. Esperance – Marie Saint Onge, Improvisation
5. Toccata And Fugue in D Minor, BWV 565 – J.S. Bach, Raymond Daveluy