Audiophile Analog Collection vol.2

Audiophile Analog Collection vol.2
  • Audiophile Analog Collection vol.2

  • Loại đĩa : CD mới 100%
  • Giá : 700.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

CD tổng hợp được thu âm rất cẩn thận với những thiết bị cao cấp cho ra chất âm thuần Analog