Audiophile Speaker Set-Up

Audiophile Speaker Set-Up
  • Audiophile Speaker Set-Up

  • Loại đĩa : CD mới 100%
  • Giá : 900.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Album gồm 2 CDs tuyển chọn nhạc và các bản nhạc thử nghiệm giúp tối ưu hoá vị trí đặt loa, kèm theo một tập sách nhỏ, có hình ảnh và văn bản để tham khảo khi thiết lập loa.