Belafonte Sings The Blues

Belafonte Sings The Blues
  • Belafonte Sings The Blues

  • Loại đĩa : New - 2LP - 45rpm
  • Giá : 0
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Đặt mua
Bộ 02 đĩa than 45 vòng với tiếng hát của danh ca Harry Belafonte
/*) no-repeat;">*/