TENNESSEE ERNIE FORD - country hits ... feelin blue

TENNESSEE ERNIE FORD - country hits ... feelin blue
  • TENNESSEE ERNIE FORD - country hits ... feelin blue

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.200.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Đĩa than đươc xem là hay nhất của danh ca Tennessee Ernie Ford 
Bản 200g Vinyl - 33 vòng - made in USA by Analogue Productions