Friday Night In San Francisco - LP

Friday Night In San Francisco - LP
  • Friday Night In San Francisco - LP

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.800.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Đĩa than guitar tuyệt đỉnh do 3 danh thủ Al DiMeola & John McLaughlin & Paco Delucia trình bày

Bản 180g Vinyl - 45 vòng - 02 LP , made in USA