Đĩa than Quang Dũng - Thương Một Người

Đĩa than Quang Dũng - Thương Một Người
  • Đĩa than Quang Dũng - Thương Một Người

  • Loại đĩa : Đĩa than mới 100%
  • Giá : 1.100.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Side A:

1.Em đi bỏ mặc con đường.

2.Em hãy ngủ đi.

3.Mưa hồng.

4.Tiến thoái lưỡng nan.

Side B:

1.Thương một người.

2.Rồi như đá ngây ngô.

3.Như cánh vạc bay.

4.Tôi ru em ngủ.

5.Lặng lẽ nơi này.