Very Best Horn Album Best Performances

Very Best Horn Album Best Performances
  • Very Best Horn Album Best Performances

  • Loại đĩa : CD Mới 100%
  • Giá : 600.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Album kèn tổng hợp 10 bài tuyệt hảo nhất do sư phụ Archie Shepp Quartet thực hiện.

MADE IN JAPAN