STARDUST (Blu-spec CD)

STARDUST (Blu-spec CD)
  • STARDUST (Blu-spec CD)

  • Loại đĩa : New Blu-spec CD
  • Giá : 850,000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
CD piano của danh cầm Tsuyoshi Yamamoto trình tấu chung với dàn dây
Bản Blu-spec CD , made in Japan cho ra chất âm rất mộc mạc