Ballads for Audiophiles

Ballads for Audiophiles
  • Ballads for Audiophiles

  • Loại đĩa : New LP
  • Giá : Hết hàng
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Đĩa than tứ tấu với phần tham dự đặc biệt của Scott Hamilton
Sản xuất giới hạn , chỉ có 500 bản trên toàn thế giới