Muddy Waters - Folk Singer (Tapes)

Muddy Waters - Folk Singer (Tapes)
  • Muddy Waters - Folk Singer (Tapes)

  • Loại đĩa : BĂNG CỐI mới 100%
  • Giá : 13.500.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng

Băng cối tuyệt hay của sư phụ Muddy Waters do hãng Analogue Productions thực hiện 

Nhìn thôi đã thấy sướng , nghe còn phê hơn nữa ...

Reel to Reel - Tốc độ 15 ips , ¼-inch , 2-track