Đĩa than Quang Lê - cõi đêm

Đĩa than Quang Lê - cõi đêm
  • Đĩa than Quang Lê - cõi đêm

  • Loại đĩa : New 100%
  • Giá : 850.000 đ
  • Hotline : 0903 33 00 55
  • Cho vào giỏ hàng
Đĩa than chọn lọc 08 ca khúc do Quang Lê trình bày 

1. Cõi đêm 
2. Hạ buồn 
3. Sầu tím thiệp hồng (hát với Lệ Quyên) 
4. Hai lối mộng 
5. Về đâu mái tóc người thương 
6. Không phải tại chúng mình (hát với Hà My)
7. Được tin em lấy chồng 
8. Huyền thoại chiều mưa